Triển khai DNSSEC đảm bảo an toàn, tin cậy hạ tầng hệ thống DNS tại Việt Nam (P2)

Việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) “.vn” giúp đảm bảo chính xác, tin cậy việc sử dụng, truy vấn tên miền “.vn” trên Internet thông qua việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn DNSSEC đối với các hệ thống DNS “.vn” tại Việt Nam.

trien-khai-dnssec-tai-vn-1

NGUYÊN TẮC CHUNG KHI TRIỂN KHAI DNSSEC

Hệ thống DNSSEC được triển khai với nhiều đối tượng tham gia, đồng bộ từ Cơ quan quản lý (Registry), Nhà đăng ký tên miền (Registrar), các nhà cung cấp dịch vụ DNS Hosting, các doanh nghiệp ISP, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT, trong đó chủ yếu được phân loại thành 2 nhóm như sau:

– Nhóm ký số dữ liệu tên miền (Signing) bao gồm: Registry, Registrar, DNS Hosting Provider.

– Nhóm kiểm tra tính xác thực của dữ liệu tên miền (Validation): ISP, DNS của tổ chức, doanh nghiệp,…

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI DNSSEC TẠI VIỆT NAM

Ngày 23/10/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký quyết định phê duyệt đề án triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) “.vn”, theo đó xác định mục tiêu, phạm vi, nội dung, lộ trình và việc tổ chức thực hiện với 03 giai đoạn triển khai:

Giai đoạn chuẩn bị (2015): Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về truyền thông, nhân lực, kỹ thuật, tài chính để triển khai tiêu chuẩn DNSSEC đối với hệ thống DNS tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Giai đoạn khởi động (2016): Chính thức triển khai tiêu chuẩn DNSSEC trên hệ thống DNS quốc gia, đồng thời xây dựng nâng cấp hệ thống DNS tại các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, các nhà đăng ký tên miền “.vn”, các cơ quan Đảng, Nhà nước để kết nối thử nghiệm với hệ thống DNS quốc gia theo tiêu chuẩn DNSSEC.

Giai đoạn triển khai (2017): Hoàn thiện và nâng cấp hệ thống DNS quốc gia, hệ thống quản lý tên miền quốc gia hoạt động an toàn, tin cậy theo tiêu chuẩn DNSSEC đáp ứng nhu cầu phát triển của Internet Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, các nhà đăng ký tên miền “.vn”, các cơ quan Đảng, Nhà nước chính thức triển khai hệ thống DNS theo tiêu chuẩn DNSSEC và cung cấp dịch vụ sử dụng, truy vấn tên miền “.vn” theo tiêu chuẩn DNSSEC cho người sử dụng Internet tại Việt Nam

Việc triển khai DNSSEC tại Việt Nam được thực hiện từng bước. Trước hết cần triển khai DNSSEC trên hệ thống máy chủ tên miền DNS quốc gia “.vn”, trên cơ sở đó sẽ triển khai DNSSEC ở các máy chủ tên miền cấp dưới như tên miền cấp 2 dùng chung (.gov.vn, .net.vn,…); hệ thống DNS của các ISP, các Nhà đăng ký tên miền, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ DNS Hosting, cơ quan Đảng, Nhà nước, khách hàng/chủ sở hữu tên miền “.vn”.

Việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) “.vn” giúp đảm bảo chính xác, tin cậy việc sử dụng, truy vấn tên miền “.vn” trên Internet thông qua việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn DNSSEC đối với các hệ thống DNS “.vn” tại Việt Nam. Đảm bảo kết nối liên thông theo tiêu chuẩn DNSSEC giữa hệ thống DNS quốc gia “.vn” với hệ thống máy chủ tên miền gốc (DNS ROOT) và các hệ thống DNS quốc tế. Đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong việc phát triển hạ tầng Internet tại Việt Nam, sẵn sàng đẩy mạnh phát triển các dịch vụ thương mại điện tử, chính phủ điện tử tại Việt Nam một cách an toàn nhất.

Tài liệu tham khảo

[1] . NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH, Nghiên cúu triển khai thử nghiệm bảo mật tên miền sử dụng giao thức DNSSEC trên hệ thống máy chủ tên mền quốc gia, 2008.
[2] . RFC4034: Resource Records for the DNS Security Extensions.
[3] . RFC4035: Protocol Modifications for the DNS Security Extensions.
[4] . RFC4641: DNSSEC Operational Practces.
[5] . Pro DNS & BIND.
[6] . WIN DEGEZELLE, DNSSEC Deployment in Europe.
[7] . GABRIELLA SCHITTEK, ccNSO Secretariat – DNSSEC deployment – progress status in ccTLDs.
[8] . DANIEL KALCHEV, DNSSEC Example by .BG.
[9] . JELTE JANSER, Measuring the effects of DNSSEC deployment on query load.
[10] . Các website: http://www.dnssec-deployment.org/;
http://www.apricot.net/; http://www.dnssec-deployment.org/;
http://www.nlnetlabs.nl/.

Nguyễn Trường Thành

Bình luận

Be the first to comment

Leave a Reply