Thông báo thay đổi nội dung thông tin xuất hóa đơn tên miền .VN

Kính gửi: Quý khách hàng,

Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT  ngày 19/07/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông Tin và Truyền Thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/09/2019.

Trong đó có nội dung thể hiện trên hóa đơn và hợp đồng dịch vụ tên miền Việt Nam (.VN) cần tách bạch rõ ràng các khoản thu GTGT của Nhà đăng ký/ Đại lý NĐK với các khoản thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước. Theo đó iNET xin thông báo tới Quý khách hàng và đối tác một số thay đổi chủ yếu liên quan đến từ ngữ trên hóa đơn và hợp đồng cũng như bảng giá như sau:

Nội dung thể hiện trên Hóa đơn:

1/ Đăng ký mới tên miền .VN

2/ Gia hạn tên miền .VN

3/ Phần chuyển nhượng tên miền .VN

Về hợp đồng cung cấp tên miền, iNET đã cập nhật các từ ngữ mới, quý khách có thể tham khảo thêm tại đây.

Các nội dung này được iNET điều chỉnh và thực hiện luôn từ ngày 16 tháng 9 năm 2019.

Trân trọng thông báo.!

iNET Customer Care.

Bình luận

Be the first to comment

Leave a Reply