Sử dụng Outlook để check Email server iNET

Outlook là công cụ hữu hiệu cho việc check mail, với dịch vụ Email server của iNET, ngoài sử dụng webmail bạn cũng có thể sử dụng Outlook để check mail hàng ngày. Dưới đây là các bước thực hiện cấu hình Outlook.

Sử dụng Outlook để check Email.

1. Trên Outlook 2007, Chọn Tool => chọn Account Setting như hình dưới

2. Trên Outlook 2010 và 2013 click File => Account Setting như hình dưới
3. Trong tab mới hiện ra E-mail chọn New để thêm tài khoản mới. Màn hình Add Account xuất hiện tick vào Manual setup or additional server types và chọn Next
4.Chọn mục POP3 or IMAP và chọn Next. Chuyển sang tab mới, bạn cấu hình các tham số  theo theo mẫu dưới.
5. Màn hình Internet-Email Setting xuất hiện. Chọn vào tab Outgoing server chọn như hình dưới
6.Tiếp theo chuyển qua tab Advanced bạn có thể chọn 1 trong số cách sau
     -Cấu hình sử dụng POP3 cổng110 và SMTP cổng 25
     -Cấu hình sử dụng mã hóa SSL ở POP3 cổng 995 và SMTP cổng 465
7. Nếu bạn  sử dụng kiểu kết nối IMAP thì cấu hình tương tự với IMAP cổng 143 và IMAP SSL cồng 993 (Các bước thực hiện tương tự)
8. Sau khi cấu hình hoàn tất các tùy chọn bạn ấn OK  để lưu thông tin vừa cấu hình.
9. Để kiểm tra lại các thông tin cấu hình đã chính xác chưa bạn chọn Test Account Setting
10. Kết quả thông báo thành công
11. Ngay bây giờ bạn có thể sử dụng Outlook mail để thực hiện nhận/gửi mail theo tên miền.

Bình luận

Be the first to comment

Leave a Reply