PHẦN MỀM CLOUNDLINUX OS

PHẦN MỀM CLOUNDLINUX OS

CloudLinux OS là hệ điều hành duy nhất ứng dụng công nghệ Cloud trên nền tảng Linux cho phép các nhà cung cấp dịch vụ web hosting có thể phân vùng tài nguyên và hạn định cấp độ sử dụng tài nguyên đối với từng khách hàng riêng biệt. Do đó, việc sử dụng nguồn tài nguyên của một khách hàng sẽ không làm ảnh hưởng đến các khách hàng khác trên cùng hạ tầng hệ thống, đồng thời việc cô lập các tài khoản người dùng giúp tăng tính bảo mật và ổn định cho dịch vụ.

CloudLinux OS

Bình luận

Be the first to comment

Leave a Reply