Hướng dẫn index website trên Google

19/02/2014 iNET 0

Một trong những vấn đề đầu tiên mà ai cũng phải đối mặt khi bắt đầu làm web, blog đó là website/blog của bạn không có ai biết đến, bạn không có một liên kết nào và website/blog của bạn không xuất hiện trên các search engine.

iNET giới thiệu các bạn 3 bước để google xác thực website của bạn.