Những lưu ý khi đăng ký nhóm tên miền tin tức và tạp chí

Kính gửi: Quý khách hàng,

Căn cứ Luật Báo chí 2016 sẽ có hiệu lực từ 01/01/2017 cùng với Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san..

Căn cứ vào Thông tư 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Theo đó Nhà đăng ký tên miền iNET xin lưu ý tới Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tên miền đối với nhóm tên miền liên quan tới lĩnh vực tin tức, báo chí, tạp chí ….những lưu ý và hướng dẫn đăng ký tên miền này như sau:

1- Chiếu theo quy định hiện hành của Luật báo chí liên quan thì Chủ thể tên miền là cá nhân thì sẽ không đủ điều kiện xin cấp phép xuất bản ấn phẩm tạp chí, báo chí vì vậy VNNIC không xét duyệt cấp phát tên miền này cho chủ thể là Cá nhân.

2- Trong trường hợp muốn đăng ký, khách hàng vui lòng đăng ký chủ thể tên miền dưới tên tổ chức để đáp ứng các Quy định hiện hành.

Để đăng ký tên miền có chứa từ khóa nhạy cảm “tintuc” ; “tapchi” ; “tinmoi” ; “nguyetsan” … Quý khách hàng cần thực hiện hoàn thiện theo yêu cầu bên dưới để gửi cho iNET,  iNET sẽ gửi tới VNNIC xét duyệt:

  • Chủ thể đăng ký buộc phải là tổ chức
  • Bản khai đăng ký tên miền dành cho tổ chức  (Tải về)
  • Bản cam kết giải trình đăng ký tên miền chứa từ khóa nhạy cảm (Tải về)

Ngoài ra bổ sung:

  • Hoặc Đối với tên miền dạng báo chí: Yêu cầu giải trình bằng cách cung cấp thêm tài liệu chứng minh là cơ quan báo chí, quyết định phê duyệt đề án thành lập báo…..
  • Hoặc Đối với tên miền dạng trang tin tổng hợp, mạng xã hội: Bản cam kết và giải trình khi đăng ký tên miền báo chí, tên miền dễ gây nhầm lần trang thông tin điện tử, mạng xã hội

Trân trọng cảm ơn !

iNET – Nhà đăng ký tên miền hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

Bình luận

Be the first to comment

Leave a Reply