iNET thông báo chính thức tiếp nhận các yêu cầu chuyển nhượng tên miền .VN

iNET Pay
Bắt đầu từ ngày 01/06/2017, Nhà đăng ký tên miền iNET chính thức tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam “.vn” được cấp không thông qua đấu giá (sau đây gọi tắt là chuyển nhượng tên miền .VN) của khách hàng.
iNET Pay
Chuyển nhượng tên miền .VN là việc tổ chức, cá nhân chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng tên miền sang cho tổ chức, cá nhân khác, việc thực hiện theo quy trình chuyển nhượng này sẽ được:
  • Đảm bảo tên miền hoạt động bình thường và ổn đinh trên hệ thống trong suốt quá trình chuyển nhượng
  • Không có rủi ro mất tên miền như việc hủy, đăng ký lại.
  • Giữ nguyên được các mốc thời gian ngày đăng ký ngày hết hạn tên miền
Để thực hiện chuyển nhượng tên miền Khách hàng thực hiện theo các bước hướng dẫn:
Một số trường hợp không được phép thực hiện:

     + Tên miền dưới .gov.vn

     + Tên miền thuộc danh sách tên miền giữ chỗ, bảo vệ 

     + Tên miền đang tạm ngưng (do xử lý vi phạm, do hết hạn sử dụng).

     + Tên miền đang giữ nguyên hiện trạng (đang xử lý tranh chấp).

     + Tên miền đang xử lý vi phạm.

     + Tên miền được giữ chỗ trên hệ thống

Quý khách hàng lưu ý tên miền đang trong quá trình chuyển nhượng không được cấp cho các tổ chức, cá nhân khác ngoài các bên đang thực hiện việc chuyển nhượng.

Trong quá trình chuyển nhượng tên miền không thực hiện các nghiệp vụ chuyển đổi Nhà đăng ký, thay đổi tên chủ thể hay hoàn trả tên miền.

Các bên tham gia chuyển nhượng phải chịu trách nhiệm nếu việc chuyển nhượng không thực hiện được do trong quá trình chuyển nhượng, tên miền bị tạm ngừng hoặc thu hồi theo các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Bộ TT&TT.

Bình luận

Bình luận

Gửi phản hồi