Hướng dẫn transfer tên miền sau khi áp dụng GDPR có hiệu lực

Chính thức từ ngày 25 tháng 05 năm 2018 quy định bảo vệ dữ liệu chung GDPR  của EU đã bắt đầu có hiệu lực, cách xử lý chuyển nhà đăng ký cho tên miền quốc tế có thay đổi để đáp ứng các yêu cầu của GDPR. Theo một số yêu cầu tạm thời của ICANN cho việc xử lý vấn đề này tại ICANN’s Temporary Specification for gTLD Registration Data, iNET đã thực hiện các thay đổi sau đây để đảm bảo tiến trình chuyển tên miền được tiếp diễn:

Đối với các yêu cầu chuyển tên miền đến iNET, một quy trình xử lý đã được sửa đổi, theo đó:

  • Sẽ không còn gửi email xác nhận transfer tới chủ thể tên miền.
  • Yêu cầu chuyển nhà đăng ký sẽ ngay lập tức được thực hiện, trạng thái tên miền sẽ được chuyển sang PendingTransfer ngay khi khách hàng gửi yêu cầu chuyển nhà đăng ký kèm mã EPP tại địa chỉ: https://inet.vn/chuyen-ten-mien-ve-inet
  • Sẽ không thể thay đổi tên chủ thể tên miền trong quá trình transfer.
  • Quy trình này sẽ được triển khai từ ngày thứ Năm, ngày 31 tháng 5 năm 2018.

Đối với các yêu cầu chuyển tên miền đi:

  • Việc chuyển tên miền đi sẽ không bị ảnh hưởng nếu Nhà đăng ký mới cũng tuân theo Quy định tạm thời của ICANN.
  • Một email xác nhận việc chuyển tên miền đi được gửi từ registrar@iNET.vn sẽ tiếp tục được gửi như thường lệ tới email của chủ thể xác nhận việc chuyển nhà đăng ký và quá trình chuyển này sẽ tự động được chấp thuận trừ khi chủ thể từ chối trong vòng 5 ngày.
  • Nếu Nhà đăng ký mới tiếp nhận có gửi email xác nhận transfer cho chủ thể tên miền đã bật tính năng bảo vệ GDPR, chủ thể có thể liên hệ với iNET để yêu cầu tắt tính năng này.
  • Trong trường hợp tên miền đã bị chặn các thông tin khi tra cứu WHOIS, Nhà đăng ký mới buộc phải thực hiện theo yêu cầu tạm thời của ICANN cho việc xử lý.

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về quy trình chuyển đổi được sửa đổi này, vui lòng liên hệ với iNET hoặc qua email support@inet.vn để được hỗ trợ nhanh nhất.

iNET – Nhà đăng ký tên miền hỗ trợ khách hàng tốt nhất!

Bình luận

Be the first to comment

Leave a Reply