Hướng dẫn đưa website lên hosting Windows

Hướng dẫn đưa website lên host windows.

Để đưa website lên hosting Windows cần thực hiện các bước sau:

I.  Trỏ tên miền về  hosting Windows


Bước 1:

Quý khách đăng nhập vào địa chỉ https://cPanel.iNET.vn bằng Tài khoản theo thông tin đã được cấp

–  Email:   Tài khoản email quản lý tên miền
–  Mật khẩu: Mật khẩu tương ứng

host1

Đăng nhập Cpanel

Bước 2:

Bạn tạo bản ghi A và CNAME theo hướng dẫn

Bản ghi A:

–    Tên bản ghi     : @
–    Loại         : A
–    Giá trị         : 210.245.95.87

Bản ghi CNAME:

–    Tên bản ghi     : www
–    Loại          : CNAME
–    Giá trị        : Tên miền của bạn (Ví dụ: Bandomain.vn)

host2

 

(Sau khi tạo bản ghi, bạn vui lòng chờ 10 phút để hệ thống cập nhật thành công)

 

II.  Tải nội dung website lên hosting

Bước 1:

Vào thẻ Website & Domain

Bước 2:

Vào thẻ  File Manager

host3
Chọn file manager

Bước 3:

Vào thư mục Httpdocs

host4

Vào file httpdocs

Bước 4:

Vào công cụ Add New File

host5

Tìm đến add new file


Bước 5:

1. Chọn chức năng Upload File
2. Chọn chức năng Upload archive and extract it nếu nội dung sắp tải ở dạng nén.

Bấm Duyệt và tìm.

host6

Upload file
3.  Chọn file nội dung muốn tải
4.  Chọn Open để tải
host7
Tải nội dung lên host


Bước 6:

Bấm Ok để hoàn tất quá trình tải nội dung lên website.
host8

Nhấn OK đợi tải lên hoàn tất
Lưu ý: Hosting Window chỉ nhận tên file trang chủ là index.html, index.aspx, default.html, default.aspx.

Chúc Bạn thành công!

iNET – Nhà đăng ký tên miền Quốc gia.

Bình luận

Be the first to comment

Leave a Reply