Hội nghị các Nhà đăng ký tên miền Việt Nam “.vn” tại Đà Nẵng

Ngày 11/05/2017, tại Đà Nẵng, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức Hội nghị các Nhà đăng ký tên miền “.vn” về việc thúc đẩy phát triển thị trường…

Trên tinh thần chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại phiên họp toàn thể Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin ngày 16/12/2016 và yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Internet Việt Nam đã chủ động triển khai phương án kế hoạch tổng thể thúc đẩy phát triển thị trường đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” đến năm 2020.

Một trong các giải pháp cụ thể đó, ngày 11/05/2017, tại Đà Nẵng, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức Hội nghị các Nhà đăng ký tên miền “.vn”. Đây là dịp để VNNIC và các Nhà đăng ký trao đổi, chia sẻ thông tin và thống nhất kế hoạch hành động phát triển thị trường tên miền “.vn”.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên trách của VNNIC cùng các Nhà đăng ký tên miền trong nước như: iNET, Mắt Bão, PaVietNam,…

Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về tên miền quốc gia Việt Nam“.vn”, VNNIC đã chia sẻ các thông tin số liệu phát triển tên miền “.vn” của toàn hệ thống các Nhà đăng ký sau gần một năm thực hiện theo cơ chế mới, cung cấp các kết quả nghiên cứu thị trường, phân tích các điểm mạnh cũng như khiếm khuyết của thị trường tên miền “.vn” nói chung và của các Nhà đăng ký nói riêng. Đồng thời chỉ ra các thị trường tiềm năng để phát triển tên miền “.vn”. Những thông tin này đã mô tả trực quan, toàn diện bức tranh tổng quan về thị trường tên miền quốc gia tại Việt Nam, là nguồn thông tin quan trọng để các Nhà đăng ký vận dụng trong công tác xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình phát triển tên miền trong các năm tiếp theo.

Hội nghị cũng đã cung cấp thông tin và trao đổi về các chính sách sẽ triển khai trong thời gian tới nhằm định hướng phát triển tên miền “.vn”. Đó là điều chỉnh trong việc đăng ký, cấp phát tên miền dưới .name.vn, tên miền tiếng Việt; chính sách về chuyển nhượng, đấu giá tên miền; chia sẻ thông tin về kế hoạch đào tạo, kiểm tra, giám sát tên miền “.vn” trong năm 2017, 2018.

Điểm nhấn đáng chú ý ghi nhận được tại Hội nghị là vấn đề nhu cầu thông tin của Khách hàng sử dụng tên miền “.vn”. Các thông tin này đã chỉ ra được những nội dung cũng như nhu cầu từ cộng đồng và Nhà đăng ký trong sử dụng tên miền. Trên cơ sở đó, một loạt các chương trình hành động về dịch vụ, phối hợp trong công tác truyền thông và triển khai hệ thống đánh giá chất lượng Nhà đăng ký được thống nhất thực hiện.

Hội nghị các Nhà đăng ký tên miền năm 2017 đã thảo luận xoay quanh các chủ đề mang tính trọng tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển thị trường tên miền “.vn” nên nhận được rất nhiều sự quan tâm, trao đổi của các đại diện doanh nghiệp. Kết quả Hội nghị đạt sự đồng thuận và quyết tâm cao hướng tới mục tiêu 600.000 tên miền .VN đến năm 2020 và triển khai ngay từ Quý 2 năm nay.

Nguồn: http://tintuc.vn/diem-tin-ve-hoi-nghi-cac-nha-dang-ky-ten-mien-tai-da-nang-190890

Bình luận

Be the first to comment

Leave a Reply