Đăng ký tên miền “.vn” chỉ tốn từ 30.000 đồng

Theo thông tư số 208/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành vào ngày 10/11/2016, kể từ ngày 1/1/2017, các tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền chỉ tốn phí từ 30.000 – 200.000 đồng.

Cụ thể, thông tư quy định, lệ phí đăng ký tên miền quốc gia “.vn” cấp 2 là 200.000 đồng/lần, tên miền cấp 3 là từ 30.000 – 200.000 đồng/lần.

Trung tâm Internet Việt Nam sẽ là nơi có nhiệm vụ cấp đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ internet (IP), đồng thời đây cũng là đơn vị kiêm luôn việc thu phí, lệ phí theo thông tư này.

phi-0804
Bảng giá phí, lệ phí đăng ký tên miền “.vn” từ năm 2017

Bình luận

Be the first to comment

Leave a Reply